دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه برق » دروس 
نام درس رشته گرایش
رياضي عمومي مهندسي برق
فيزيك عمومي مهندسي برق
فيزيك الكتريسته ومغناطيس مهندسي برق
مواد شناسي برق مهندسي برق
ايمني وبهداشت صنعتي مهندسي برق
مباني كامپيوتر مهندسي برق
نقشه كشي عمومي مهندسي برق
كارگاه مكانيك عمومي مهندسي برق
كارگاه عمومي برق مهندسي برق
زبان فني (كاتالوك خوابي) مهندسي برق
رياضي كاربردي مهندسي برق
مدارات الكتريكي 1 مهندسي برق
مدارات الكتريكي 2 مهندسي برق
الكترونيك عمومي مهندسي برق
آزمايشگاه مدار الكتريكي مهندسي برق

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12