فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/09/22   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/09/29


دکتر علي‌ محمدي‌
درجهاستاد
گروه آموزشيزبان وادبيات فارسي
تاریخ تولد1300/03/08
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
mohammadiali2@yahoo.com
آدرس صفحه خانگی
آدرس محل تدریس تلفن
همدان، روبه‌روي بوستان مردم، دانشگاه بوعلي‌سينا، دانشكده‌ي ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي