فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   زبان فارسي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 1007
رشته زبان وادبيات فارسي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس عمومی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 20
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی از ۲۰ نمره و به صورت چهارگزینه‌ای از محتوای کلاس و جزوه‌ها.