فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   نظم فارسي 4 مثنوي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 32013007
رشته زبان وادبيات فارسي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی پرسش‌ها به صورت تشریحی‌ست ۱۵ نمره آخر ترم و ۵ نمره میان ترم گرفته خواهد شد. کمیت متن ما، به احتمال، مثنوی دفتر ششم و دفتر پنجم باشد.