صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1937

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/12/15   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیعلوم سياسيدانشگاه تهران1376
کارشناسیحقوقدانشگاه آزاد تبریز1383
کارشناسی ارشدعلوم سياسيدانشگاه تهران1380
کارشناسی ارشدحقوقعموميدانشگاه شهید بهشتی1386
دکتریحقوقعموميدانشگاه شهید بهشتی1392