صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 8059

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/07/09   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1392/07/09


دکتر عباسعلي ساري
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم درمانگاهی
تاریخ تولد1359/01/01
محل تولد زابل
فایل رزومه فایل برای دانلود