صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1198

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/12/04   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
اصول تكنيكهاي اختصاصي انگل شناسيدامپزشكيهمه گرایش ها1397بهاراخبارتمرین هانمرات
انگل شناسي و بيماريهاي انگلي دامدامپزشكيهمه گرایش ها1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
انگل شناسي و بيماريهاي انگلي دامدامپزشكيهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
انگل شناسي (2) كرمهادامپزشكيهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات