صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 15672

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/11/10   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیحسابداريپیام نور مرکز قزوین1384
کارشناسی ارشدحسابداريشهید باهنر کرمان1386
دکتریحسابداريشهید چمران اهواز1391