صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 15672

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/12/12   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه ی بین ریسک کیفیت افشا و ریسک کیفیت اقلام تعهدی با صرف ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تدوین مدل عوامل تأثیرگذار بر دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری با میزان تأمین مالی از بانک ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری های برون سازمانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوسانات بازده و میزان شفافیت قیمت سهام
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پایداری سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری بر سودآوری و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تأثیر قابلیت اتّکا و بهنگامی ارائه گزارش‌های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي تأثیر كيفيت اطلاعات حسابداري و كيفيت افشا بر ميزان به‌کارگیری منابع مالي در فعاليت تجاري اصلي شرکت‌ها
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء با اعتبار تجاری: رویکرد متغیرهای ابزاری
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد