صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 15672

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/12/12   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]بررسي انگيزه هاي هموارسازي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، امید پورحیدری، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « بررسي هاي حسابداري و حسابرسي (علمی و پژوهشی) » ، سال 1385 ، شماره 44
  [2]بررسي رابطه بلندمدت بين نرخ ارز و قيمت هاي نفت در کشورهاي عضو اوپک ، علیرضا شکیبایی، عباس افلاطونی، لیلی نیکبخت ، منتشر شده در « دانش و توسعه (علمی و پژوهشی) » ، سال 1387 ، شماره 25
  [3]مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، احمد مدرس، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « توسعه و سرمایه (علمی و ترویجی) » ، سال 1388 ، شماره 4
  [4]بررسی توانایی داده هاي جاري حسابداري در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی ، پیمان امینی، کامران محمدی، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « مجله حسابداری مدیریت (علمی و پژوهشی) » ، سال 1389 ، شماره 6
  [5]بررسی توانایی وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی در پیش بینی وجوه نقد آتی ، امید پورحیدری، عباس افلاطونی، زهرا نیکبخت ، منتشر شده در « فصلنامه مطالعات حسابداری (علمی و پژوهشی) » ، سال 1389 ، شماره 26
  [6]بررسی رابطه بین عامل های ریسک تاخیر حسابداری و غیر حسابداری قیمت سهام با نوسانات صرف ریسک سال آتی در بورس اوراق بهادار تهران ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « فصلنامه حسابداری مالی » ، سال 1393 ، شماره 23
  [7]بررسی رابطه بین مولفه های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک ، عباس افلاطونی - عاطفه آذر ، منتشر شده در « دانش حسابداری مالی » ، سال 1393 ، شماره 3
  [8]بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی شرکت و نوسان های سیستماتیک و ویژه بازده سهام بر میزان نگهداشت وجه نقد ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « بررسی های حسابداری و حسابرسی » ، سال 1394 ، شماره 22 ، چاپ 1
  [9]تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام مذهبی بر استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام ، عباس افلاطونی - روح الله سهرابی ، منتشر شده در « پژوهش های حسابداری مالی » ، سال 1394 ، شماره 7 ، چاپ 2
  [10]بررسی عوامل تعیین کننده سطح نگهداشت موجودی های مواد و کالا و رتبه بندی آن ها با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم و شبکه عصبی ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « فصلنامه حسابداری مالی » ، سال 1394 ، شماره 27
  [11]بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « دانش حسابداری » ، سال 1394 ، شماره 22
  [12]توان پایین سهامداران در پردازش اطلاعات و نقش آن در قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « دانش مالی تحلیل اوراق بهادار » ، سال 1395 ، شماره 30
  [13]استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام و تاثیر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « دانش حسابداری مالی » ، سال 1395 ، شماره 3 ، چاپ 2
  [14]تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « مطالعات تجربی حسابداری مالی » ، سال 1395 ، شماره 50
  [15]بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات برواکنش تأخیری قیمت سهام ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « پیشرفتهای حسابداری » ، سال 1395 ، شماره 8 ، چاپ 1
  [16]بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی های وثیقه ای با تامین مالی و سرمایه گذاری ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « دیریت دارایی و تاًمین مالی » ، سال 1395 ، شماره 4 ، چاپ 3
  [17]تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه: رویکرد متغیرهای ابزاری ، عباس افلاطونی - امین امیربختیاروند ، منتشر شده در « فصلنامه حسابداری مالی » ، سال 1395 ، شماره 31
  [18]تاثیر محافظه کاری حسابداری بر میزان تامین مالی از بانک ها و موسسات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، عباس افلاطونی - حامد کمره ای ، منتشر شده در « دانش حسابداری » ، سال 1395 ، شماره 26
  [19]بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی ، عباس افلاطونی - مهدی خزایی ، منتشر شده در « بررسی های حسابداری و حسابرسی » ، سال 1395 ، شماره 23 ، چاپ 3
  [20]بررسی تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ارزش بازار، ارزش دفتری و سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، عباس افلاطونی ، منتشر شده در « پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی » ، سال 1395 ، شماره 8 ، چاپ 31
1   2  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] آزمون فرضیه انتظارات عقلایی روی اعداد حسابداری در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، حمزوی محمد امین ، افلاطونی عباس ،همايش ملی حسابداری و مدیریت ،تاريخ 1392/06/25 تا 1392/06/26 ، واقع در شیراز
  [2] تحلیلی بر فاصله آموزش وعمل حرفه ای حسابداری در ایران ، حسن زلقی - عباس افلاطونی ،همايش دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران ،تاريخ 1393/02/01 تا 1393/02/02 ، واقع در صفاشهر - شیراز
  [3] قیمت گذاری سهام با استفاده از اطلاعات سود حسابداری و تاثیر رفتار هیجانی سرمایه گذاران بر آن ، عباس افلاطونی ،همايش سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران ،تاريخ 1394/02/30 تا 1394/02/31 ، واقع در تهران
  [4] محافظه کاری نامشروط حسابداری و تامین مالی از بانک ها ، عباس افلاطونی - حامد کمریی ،همايش کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ،تاريخ 1394/05/01 تا 1394/05/01 ، واقع در تبریز
  [5] بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیات مدیره بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، عباس افلاطونی - کرامت بی ذر - حسن زلقی ،همايش نفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ،تاريخ 1394/05/01 تا 1394/05/01 ، واقع در تبریز
  [6] بررسی رابطه مرحله افول چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، حسن زلقی - عباس افلاطونی - نسیم رضایی ،همايش چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین ،تاريخ 1394/05/12 تا 1394/05/12 ، واقع در تهران
  [7] بررسی تاثیر دوگانگی رئیس هیات مدیره و درصد مالکیت هیات مدیره بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، کرامت بی ذر - عباس افلاطونی - حسن زلقی ،همايش کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت حسابداری اقتصاد ،تاريخ 1394/06/26 تا 1394/06/26 ، واقع در تهران
  [8] بررسي تاثير ميزان مالكيت نهادي بر نوسانات بازده سهام ، عباس افلاطوني - ايمان انصاري - حسن زلقي ،همايش سومين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت ،تاريخ 1394/07/30 تا 1394/07/30 ، واقع در تهران
1  
کتاب ها
  [1]آزمون های کارایی بازار سرمایه، کیفیت و مدیریت سود ، عباس افلاطونی، علی قدیمی ، انتشارات فراگیران سینا ، سال 1392
  [2]تجزیه و تحلیل آماری با EViews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی ، عباس افلاطونی ، انتشارات ترمه ، سال 1392
  [3]تحلیل آماری در پژوهش های مالی و حسابداری با نرم افزار Stata ، عباس افلاطونی ، انتشارات نشر ترمه ، سال 1395
  [4]اقتصادسنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار EViews ، عباس افلاطونی ، انتشارات نشر ترمه ، سال 1397
  [5]تحلیل آماری در پژوهش های مالی و حسابداری با نرم افزار Stata - ویرایش جدید ، عباس افلاطونی ، انتشارات نشر ترمه ، سال 1397
1