صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 10372

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/05/07   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/05/07


دکتر علي اصغر ساكي
درجهاستاد
گروه آموزشيعلوم دامي
تاریخ تولد1332/06/01
محل تولد درود
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
dralisaki@yahoo.com
asaki@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی گروه علوم دامیهمراه09183139775