صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 45852

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   طراحي خودكارمدارهاي ديجيتال  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24043050
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش سخت افزار
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی طبق الگوی اعلام شده در کلاس


مراجع درس  

عنوان مرجع اسلایدهای هفته اول
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع هفته دوم: مقدمات VHDL
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع هفته دوم: مروروی بر مدارهای ترکیبی
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع هفته سوم: مروری بر مدارهای ترتیبی
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع مقدمات طراحی دیجیتال به کمک verilog
نوع مرجع فایل اسلاید
توضیحات Basics of digital design using verilog
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع عناصر واژگانی VHDL
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع راهنمای کار با ISE
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع مفاهیم پایه در VHDL
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع سازماندهی و پارامتری کردن طراحی
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع پارامتریزه کردن طراحی
نوع مرجع مقاله
فایل های مربوطه
 1.