صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 45337

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   سيگنالها و سيستمها  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24043052
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی گرایشی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی طبق الگوی اعلام شده در کلاس


مراجع درس  

عنوان مرجع مقدمات سیگنال و سیستم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع سیگنالهای پایه و خواص سیگنالها
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع عملگرهای پایه و اولویت آنها
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع سیستمهای LTI
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع کانولوشن و ویژگیهای آن
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع تحلیل فوریه
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1.