صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 16255

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/10/22   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1393/10/22


دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
درجهدانشیار
گروه آموزشياقتصاد
تاریخ تولد1346/01/04
محل تولد اليگودرز
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
abbasian@basu.ac.ir
e.abbasian@gmail.com