فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/06/07   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
كارگاه ماشين افزار 1مهندسي صنايعهمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
سيستمهاي طراحي و ساخت به كمك كامپيوترمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
سيستمهاي اندازه گيريمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
روشهاي توليد و كارگاهمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
سيستمهاي اندازه گيريمهندسي مكانيكهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات