فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/09/04   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمهندسي مكانيكتبریز1375
کارشناسی ارشدمهندسي مكانيكتربیت مدرس1382
دکتریمهندسي مكانيكتربیت مدرس1387
دکتریمهندسي مكانيكدانشگاه صنعتی توکیو1386