فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/11/25   
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 بنیاد ملي نخبگان ايران  عضو  1383/07/19    
 انجمن ساخت و تولید ایران  عضو  1380/08/19    
 عضو کمیته علمی همایش ملی نانو فناوری و کاربردهااستان مرکزی- اراک- دانشگاه صنعتی اراک  عضو کمیته علمی همایش ملی نانو فناوری و کاربردهای آن در صنعت  1394/12/04  1395/09/04  
 کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت وتولید ایران  عضو کمیته  1395/09/01  1396/08/04