فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/03/06   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
- طراحی، مدل¬سازی و ساخت مکانیزم انتقال نوسانات مافوق صوت به ابزار در حال دوران ، دانشگاه صنعتی اراک، دانشجو حسام محمدی،1393.
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
طراحی، مدلسازی و ساخت ابزار جوشکاری پیوسته توسط امواج فراصوت
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
طراحی و ساخت سیستم شستشوی پیوسته سیم
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
- شبیه سازی عددی فرایند فرزکاری به کمک نوسانات مافوق صوت، ، دانشگاه صنعتی اراک، دانشجو محمد فراهانی، 1393.
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
- محاسبه نیروهای ماشینکاری با استفاده از اندازه گیری ارتعاشات ابزار، دانشگاه صنعتی اراک، استاد راهنما دکتر حسن جلالی، 1393
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
- پایش وضعیت ابزار با ساتفاده از ارتعاشات ماشینکاری، ، دانشگاه صنعتی اراک، استاد راهنما دکتر حسن جلالی، 1393
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
- بررسی بهبود خواص جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک امواج التراسونیک، دانشگاه صنعتی اراک، دانشجو حمید شمس کیانی، 1392
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
- پرداختکاری سایشی مغناطیسی به کمک امواج مافوق صوت، دانشگاه صنعتی اراک، دانشجو محمد شایق، 1392
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
- بررسی فرآیند ماشینکاری تخلیه اکتریکی به کمک امواج التراسونیک و ذرات نانو پودر، دانشگاه صنعتی اراک، دانشجو هادی فتاحی، 1392
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
- بررسی فرآیند شکلدهی افزایشی به کمک امواج مافوق صوت، دانشجو محمودی، دانشگاه صنعتی اراک، استاد راهنما همکار دکتر حامد دیلمی،
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
- افزايش مقاومت به خستگي جوش به كمك فرآيند ULTRASONIC PEENING دانشگاه تربيت مدرس، دانشجو مقصود شلوندي، استاد راهنما دكتر امير عبداله، 1385.
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
- بهينه سازي چيدمان ترانسديوسرهاي التراسونيك در فرايند شستشوي التراسونيك، دانشگاه تربيت مدرس، دانشجو سيامك فروغي، استاد راهنما دكتر امير ع
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
- طراحي و ساخت كلگي التراسونيك دستگاهULTRASONIC PEENING ، دانشگاه صنعتي امير كبير، دانشجو رضوان عابديني، استاد راهنما دكتر امير عبداله، 1388.
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
- طراحي تحليلي ترانسديوسر التراسونيك پيزوالكتريكي با در نظر گرفتن استهلاك، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشجو مسعود ملكي، استاد راهنما دكتر ا
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
- ماشينكاري سوپر آلياژ به روش سنگزني به كمك التراسونيك، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشجو احمد فرهادي، استاد راهنما دكتر عبداله، 1388
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
- تحليل تئوری و تجربی فرم دهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشجو مسيح پاك نژاد، استاد راهنما دكتر عبداله، 1390
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
- شبيه سازي عددی فرآيند فرم دهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشجو سعيد دشتي، استاد راهنما دكتر عبداله، 1390
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تئوری و تجربی فرآیند اکستروژن لوله های دوفلزی، استاد راهنما اول دکتر حامد دیلمی-1395
زهرا میری
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بهینه سازی وزن پوسته بر اساس آنالیز نیروها و پدیده خستگی در گیربگس بالگرد سبک، استاد راهنما اول دکتر محمد گهری
محمد مهدی هنرمند
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
مدلسازي عددي و بررسي تجربي فرآيند صيقل كاري به كمك نوسانات مافوق صوت، دانشجو مهران محمودی، دانشگاه صنعتی اراک، زمستان 1396
مهران محمودی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي مدلسازي فرايند سوراخكاري استخوان به كمك امواج التراسونيك، دانشگاه صنعتی اراک، زمستان 1396
حامد یاقوتی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي فرايند خمكاري به كمك نوسانات مافوق صوت، استاد راهنمای اول دکتر حمیر رضا رضایی آشتیانی،
فاطمه اسدی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تخمين فرسايش ابزار با استفاده از آناليز اجزاء محدود در فرآيند ماشينكاري،استاد راهنما اول دکتر مهدی صفری
رامین یوسفی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ارائه مدل تحليلي و هوش مصنوعي جهت عيب يابي موتور احتراق داخلي از طريق سيگنال ارتعاشي، استاد راهنما اول دکتر محمد گهری
محمد کاظمی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد