فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/01/15   
از تاریخ   1397/01/15   تا تاریخ   1397/03/15
از تاریخ   1397/01/15   تا تاریخ   1397/03/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
دفتر...دفتر... دفتر... 
یکشنبه
کلاس...دفتر... جلسه...جلسه... 
دوشنبه
جلسه...جلسه... مشاوره... 
سه شنبه
کلاس...دفتر... کلاس...دفتر... 
چهار شنبه
فعالیت...دفتر... فعالیت...