فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/11/25   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]Profile Wear of Resin-Bonded Nickel-Coated Diamond Wheel and Roughness in Creep-Feed Grinding of Cemented Tungsten Carbide ، - Abdullah, A. Pak, M. Farahi, M. Barzegari ، منتشر شده در « Journal of Materials Processing Technology » ، سال 1382
  [2]- عليرضا شهيدي، عباس پاك " استفاده از روش چرخدنده تراشي با ابزار غلتكي (HOBBING)‌ در ماشين فرز افقي"، مجله نامه مكانيك شريف ، منتشر شده در « مجله نامه مكانيك شريف » ، سال 1383
  [3]An Approach to Design a High Power Piezoelectric Ultrasonic Transducer ، منتشر شده در « Journal of Electro-ceramics » ، سال 1385
  [4]Correct Prediction of the Vibration Behavior of the High Power Ultrasonic Transducer by FEM Simulation ، Abdullah, A. Pak ، منتشر شده در « The International Journal of Advanced Manufacturing Technology IJAMT » ، سال 1386
  [5]ثبت اختراع طراحي و ساخت ترانسديوسر التراسونيك پرقدرت (مبدل مافوق صوت) جديد با جرم مركزي ، منتشر شده در « اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی » ، سال 1387
  [6]ثبت اختراع طراحی و ساخت ترانسدیوسر التراسونیک پرقدر ت با فرکانس متغییر ، منتشر شده در « اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی » ، سال 1388
  [7]ثبت اختراع استفاده از امواج مافوق صوت در فرایند سنگزنی ، منتشر شده در « اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی » ، سال 1388
  [8]ثبت اختراع دستگاه چکش کاری التراسونیک ، منتشر شده در « اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی » ، سال 1388
  [9]- تحليل تئوری و تجربی فرآيند فرم دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات التراسونيک، مسيح پاکنژاد، امير عبداله، عباس پاک، سعيد دشتی، مجله علمی-پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ، منتشر شده در « مجله علمی-پژوهشی مهندسی ساخت و تولید » ، سال 1390
  [10]- تحلیل فرآيند فرم دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات التراسونيک با استفاده از روش شبيه سازی المان محدود و آزمون تجربی، سعيد دشتی، امير عبداله، عباس پاک، مسيح پاکنژاد، مجله علمی-پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ، منتشر شده در « مجله علمی-پژوهشی مهندسی ساخت و تولید » ، سال 1390
  [11]Ultrasonic -Assisted Dry Creep-Feed Up-Grinding of Super alloy Inconel 738LC, Experimental Mechanic ، A. Abdullah , A. Farhadi , A. Pak ، منتشر شده در « Experimental Mechanic » ، سال 1390
  [12]ثبت اختراع طراحی و ساخت دستگاه فرم دهی نفوذی التراسونيک ، منتشر شده در « اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی » ، سال 1390
  [13]معرفی تکنولوژی قالب گیری تزریقی پودر فلزات MIM ، عباس پاک، زرگر ، منتشر شده در « مجله فنی مهندسی ساخت و تولید » ، سال 1391
  [14]ثبت اختراع مکانیزم انتقال نوسانات مافوق صوت به ابزار در حال دوران ، منتشر شده در « سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران » ، سال 1393
  [15]- بررسی فرآیند شکل‌دهی افزایشی ورق‌های فلزی به کمک نوسانات مافوق صوت، عباس پاک، حامد دیلمی، مهدی محمودی، مجله مهندسی مکانیک مدرس ، منتشر شده در « مجله مهندسی مکانیک مدرس » ، سال 1393
  [16]Study of the Behavior of Ultrasonic Piezo-Ceramic Actuators by Simulations ، Abdullah, A. Pak ، منتشر شده در « ELECTRONIC MATERIALS » ، سال 1394
  [17]اثر پارامترهاي فرایند در شکل دهی افزایشی ورق هاي فلزي به کمک نوسانات فراصوتی ، حامد دیلمی عضدي ، عباس پاك ، مهدي محمودي ، منتشر شده در « مجله مهندسی ساخت و تولید ایران » ، سال 1394
  [18]طراحی و ساخت یک اینکدور خازنی خطی با استفاده از القای الکترواستاتیک ، حسین بنی اسدی، مهدی مدبری فر، عباس پاک ، منتشر شده در « مجله مهندسی مکانیک مدرس » ، سال 1395
  [19]An Approach to Designing a Dual Frequency Piezoelectric Ultrasonic Transduce ، عباس پاک
امیر عبداله ، منتشر شده در « Journal of Stress Analysis » ، سال 1396 ، شماره 1 ، چاپ 2
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] orce and Specific Energy in Creep-Feed Grinding of Tungsten Carbide by using Resin, ، - Abdullah, A. Pak, M. Farahi, M. Barzegari ،همايش 6th Manuf. Engineering Conference ،تاريخ 1381/09/01 تا 1381/09/01 ، واقع در Iran
  [2] Profile Wear of Resin-Bond Diamond Wheel and Roughness in Creep-Feed Grinding of Tungsten Carbide ، - Abdullah, A. Pak, M. Farahi, M. Barzegari ،همايش 6th Iranian Manufacturing Engineering Conference ،تاريخ 1381/09/01 تا 1381/09/01 ، واقع در Amirkabir University of Technology,Tehran, Iran
  [3] Using of Hobbing Tools for Gear Machining in Horizontal Milling Machine, ، - Shahidi, A.,Pak, A., ،همايش 5th Iranian Manufacturing Engineering Conference ،تاريخ 1382/09/01 تا 1382/09/01 ، واقع در Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
  [4] , Equivalent Electrical Simulation of a High-Power Ultrasonic Piezoelectric Transducer by Using Finite Element Analysis ، - Amir Abdullah, Abbas Pak, Alireza Shahidi ،همايش 15th International Conference on Mechanical Engineering-ISME ،تاريخ 1386/09/01 تا 1386/09/01
  [5] Improvement of Fatigue Strength of Welded Joints in Stainless Steel by Ultrasonic Peening ، - Abbullah, A. Pak, M. Shalvandi ،همايش 15th International Conference on Mechanical Engineering-ISME ،تاريخ 1386/09/01 تا 1386/09/01
  [6] Correct Predication of the Vibration Behavior of the High Power Ultrasonic Transducers by FEM Simulation ، - Pak, A. Abdullah ،همايش 13th International Conference on Experimental Mechanics ،تاريخ 1386/04/01 تا 1386/09/01 ، واقع در Alexandroupolis, Greece
  [7] طراحی و ساخت سامانه شستشوی ماورای صوتی قطعات خودرو ،همايش ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز ،تاريخ 1388/09/01 تا 1388/09/01
  [8] Analytical and Numerical simulation Of Ultrasonic Assisted Grinding ،همايش Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010 ،تاريخ 1389/02/01 تا 1389/02/01
  [9] طراحي، مدلسازي و ساخت ترانسديوسرهاي اولتراسونيك پر قدرت با استفاده از روش عددي اجزاء محدود ،همايش هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مكانيك ايران ،تاريخ 1389/02/01 تا 1389/02/01
  [10] طراحي تحليلي ترانسديوسر التراسونيك پرقدرت پيزوالكتريكي با در نظر گرفتن ميرائي ،همايش هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مكانيك ايران ،تاريخ 1389/02/01 تا 1389/02/01
  [11] بهينه سازي چيدمان ترانسديوسرها در فرآيند شستشوي التراسونيك به روش اجزا محدود ،همايش يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، ،تاريخ 1389/07/01 تا 1389/07/01 ، واقع در دانشگاه تبریز
  [12] طراحي و ساخت كله گي يكپارچه شستشوي التراسونيك ،همايش يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، ،تاريخ 1389/07/01 تا 1389/07/01
  [13] Improvement of Fatigue Strength of Welded Joints in Stainless Steel by Ultrasonic Peening ،همايش يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران ،تاريخ 1389/07/01 تا 1389/07/01 ، واقع در دانشگاه تبریز
  [14] - Finite element analysis of the vibration of a Piezoelectric high power ultrasonic transducer ، A. Abdullah , M.Malaki, A. Pak, R. Abedini ،همايش Electronic Materials and Applications Conference ،تاريخ 1389/09/01 تا 1389/09/01 ، واقع در USA
  [15] Grinding wheel Redial Wear and Temperature Error in Creep-feed Grinding, ، - Amir Abdullah, Abbas Pak ،همايش 5th Iranian Manufacturing Engineering Conference ،تاريخ 1389/09/01 تا 1389/09/01 ، واقع در Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
  [16] شبیه سازی عددی فرآیند فرم دهی نفوذی لوله به کمک امواج مافوق صوت (التراسونیک) ،همايش پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران ،تاريخ 1390/02/01 تا 1390/02/01
  [17] تحلیل تئوری فرآیند فرم دهی نفوذی لوله به کمک امواج مافوق صوت (التراسونیک) ،همايش پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران ،تاريخ 1390/02/01 تا 1390/02/01
  [18] طراحی، مدلسازی و ساخت دستگاه چکش کاری التراسونیک به کمک روش عددی اجزای محدود ،همايش اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و قطعات پیر و فرسوده ،تاريخ 1390/03/01 تا 1390/03/01
  [19] شبیه سازی المان محدود فرآيند شکل دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات التراسونيک ،همايش دوازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ،تاريخ 1390/09/01 تا 1390/09/01
  [20] تحليل تئوری و تجربی فرآيند فرم دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات التراسونيک ،همايش دوازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ،تاريخ 1390/09/01 تا 1390/09/01
1   2  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.