فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/03/06   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه صنعتی اراک  1394/07/01  1395/06/27  
  مشاور رئیس دانشگاه صنعتی اراک، اراک  1394/06/12    ادامه دارد
  سرپرست دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه صنعتی اراک  1390/05/29  1394/06/12  
  رئیس مرکز تحقیقات صنایع فلزکاری و ماشینکاری، اراک،  1389/05/06  1394/05/20  
  رئیس کمیته ارتباط دانشگاه و صنعت استان مرکزی، اراک  1391/05/05  1392/05/05  
  مدیر مسئول انتشارات دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک  1392/06/12  1394/06/12  
  نماینده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در کارگروه پژوهش و فناوری استان مرکزی  1391/08/06  1392/08/06  
  نماینده وزیر علوم در هیات امناء مراکز آموزش عالی دانشستان و ناصر خسرو  1392/03/02  1394/06/20  
  عضو و دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های تفرش و صنعتی اراک، اراک  1393/06/10  1396/09/15  
  عضو کمیته راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ، دانشگاه صنعتی اراک، اراک  1390/06/10  1395/08/01  
  عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان مرکزی  1394/08/10    ادامه دارد
  عضو کمیته علمی همایش ملی نانو فناوری و کاربردهای آن در صنعت  1394/12/04  1395/09/04  
  عضو کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید ایران  1395/07/12  1396/08/04  
  معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا  1396/03/28    ادامه دارد
  عضو شورای دانشگاه بوعلی سینا  1396/12/20