صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 62974

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   مدارهاي منطقي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24043010
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی پاییز


مراجع درس  

عنوان مرجع جلسه اول
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه دوم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه سوم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع تاریخ تحویل اولین سری تمرین ها: یکشنبه ۱۶ مهرماه، رجوع به لینک تمرین های درس
نوع مرجع غیره

عنوان مرجع جلسه چهارم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع ساعات رفع اشکال
نوع مرجع غیره
توضیحات یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲

عنوان مرجع جلسه پنجم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ششم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه هفتم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه هشتم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه نهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمره کوییز شماره ۱
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه دهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه یازدهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمونه سوال برای آزمون میان ترم
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع آموزش Quartus
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه دوازدهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه سیزدهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمرات کوییز شماره ۲
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمرات میان ترم از ۱۰۰
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه پانزدهم و شانزدهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه هفدهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع مقدمه ای بر زبان وریلاگ
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع پروژه
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه هجدهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه نوزدهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه بیستم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ۲۱
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع بخش نمره اضافه پروژه
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ۲۲
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ۲۳
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ۲۴
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ۲۵
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ۲۶
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ۲۷
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمره کوییز ۴ و ۵ و نمره نهایی کوییزها
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. تاریخ های مهم  

روزتاریخزمانتوضیحات
سه شنبه 1396/09/14 08:00:00 کوییز شماره ۳ از ابتدای فصل پنجم تا ابتدای بخش ۵.۹.۳
سه شنبه 1396/08/23 08:00:00 آزمون میان ترم


اطلاعات تشکیل کلاس  


اطلاعات به صورت غیر جلسه ای

روززمان مکانتوضیحات
شروعپایان
یکشنبه 08:00:00 10:00:00 کلاس ۲۳
سه شنبه 08:00:00 10:00:00 کلاس ۲۳


اطلاعات کلاس حل تمرین  


اطلاعات به صورت غیر جلسه ای

روززمان مکانتوضیحات
شروعپایان
چهارشنبه 12:30:00 14:00:00 ساختمان کلاس ها


اطلاعات به صورت جلسه ای

جلسه روزتاریخ زمانمکان موضوع ارائه
شروعپایان
جلسه 1 چهارشنبه 1396/07/19 12:30:00 14:00:00 کلاس ۲۳ حل تمرین های سری اول
جلسه 2 چهارشنبه 1396/07/26 12:30:00 14:00:00 کلاس ۲۳ آشنایی با نرم افزار Quartus و شروع آموزش Verilog
جلسه 3 چهارشنبه 1396/08/03 12:30:00 14:00:00 کلاس ۲۳ حل تمرین سری دوم
جلسه 4 چهارشنبه 1396/08/10 12:30:00 14:00:00 کلاس ۲۳ ادامه آموزش verilog