صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 62974

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   ریز پردازنده  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24043019
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی پاییز


مراجع درس  

عنوان مرجع جلسه اول
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع مجموعه دستورات پردازنده ۸۰۸۶
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع مشخصات پردازنده ۸۰۸۶
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جزوه و اطلاعات تکمیلی درباره پردازنده ۸۰۸۶
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع شبیه ساز ۸۰۸۶
نوع مرجع نرم افزار کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسات ۲ تا ۶
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع مطالبی در رابطه با درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی
نوع مرجع جزوه
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه هفتم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه هشتم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه نهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع سورس فایل های اسمبلی ارائه شده در کلاس
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه دهم: فصل پنجم کتاب ریچارد دتمر
نوع مرجع غیره

عنوان مرجع جلسه یازدهم: فصل سوم کتاب ریچارد دتمر
نوع مرجع غیره

عنوان مرجع نمونه سوال هایی برای آزمون میان ترم
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمرات کوییز شماره ۱
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فایل های اسمبلی جلسه دوازدهم
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمرات کوییز شماره ۲
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمرات میان ترم
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع سوالات آزمون میان ترم
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه پانزدهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه شانزدهم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسات ۱۷ و ۱۸
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع پروژه پایانی و چند فایل آموزشی مرتبط
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فایل آموزشی درباره پروژه
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1.  2.  3. 

عنوان مرجع فایل آموزشی درباره پروژه
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

عنوان مرجع جلسه ۱۹ و ۲۰
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع تغییرات پروژه
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ۲۱ و ۲۲
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمرات کوییز شماره ۳
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمره کوییز ۴
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه ۲۳
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمره کوییز ۵ و نمره نهایی کوییزها
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید فصل ۸
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع کوییزهای ۳ تا ۵
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمرات پایان ترم
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمره نهایی تا الان (بدون احتساب نمره پروژه)
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1. تاریخ های مهم  

روزتاریخزمانتوضیحات
سه شنبه 1396/08/23 16:00:00 آزمون میان ترم


اطلاعات تشکیل کلاس  


اطلاعات به صورت غیر جلسه ای

روززمان مکانتوضیحات
شروعپایان
یکشنبه 16:00:00 18:00:00 کلاس ۲۱
سه شنبه 16:00:00 18:00:00 کلاس ۲۱


اطلاعات کلاس حل تمرین  


اطلاعات به صورت غیر جلسه ای

روززمان مکانتوضیحات
شروعپایان
شنبه 12:30:00 14:00:00 ساختمان کلاس ها