صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 63906

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   طراحي و پياده سازي سيستمهاي بيدرنگ  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24043040
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی بهار


مراجع درس  

عنوان مرجع جلسه اول
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسه دوم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسات سوم تا ششم
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسات ۷ تا ۹
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جلسات ۱۰ تا ۱۷
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1.