صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 63910

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/02/12   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
طراحي و پياده سازي سيستمهاي بيدرنگمهندسي کامپيوترهمه گرایش ها1397بهاراخبارتمرین هانمرات
مدارهاي منطقيمهندسي کامپيوترهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
ریز پردازندهمهندسي کامپيوترهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات