صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 36054

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/08/07   
 
 
کتاب ها
  [1]حل مسائل در شيمي تجزيه ، سال 1376
  [2]ایمنی در آزمایشگاه ، انتشارات دانشگاه بو علی سینا ، سال 1386
  [3]تئوری و مسائل شیمی تجزیه(از مجموعه کتاب هایSCHAUM ) ، انتشارات دانشگاه بو علی سینا ، سال 1387
1