صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 36124

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/06/11   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مدیر امور آ موزشی دانشگاه  1371/09/11  1374/06/18  
  معاون آموزشی دانشگاه  1374/06/19  1377/06/19  
  معاون پژوهشی دانشگاه  1377/06/19  1379/07/20  
  رئیس دانشکده علوم  1382/05/20  1387/06/10