صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 36130

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/02   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/08/02


عباس‌ افخمي‌
درجهاستاد
گروه آموزشيشيمي
تاریخ تولد1340/01/01
محل تولد عقدا
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
afkhami@basu.ac.ir