صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 24991

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/10/25   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]روش و بينش ابوريحان بيرونی ، منتشر شده در « مجله علمی و پژوهشی دانشکده ادبيات دانشگاه فردوسی مشهد » ، سال 1380 ، شماره 1-2
  [2]طرح فرضيه ای پيرامون نظريات تک عامل نگر(جبرگرا) در جغرافيا و ساير علوم ، منتشر شده در « فصل نامه تحقيقات جغرافيايی » ، سال 1380 ، شماره 58-59
  [3]نقدی بر کتاب انديشه های سياسی در قرن بيستم ، منتشر شده در « ماهنامه تخصصی کتاب ماه علوم اجتماعی » ، سال 1380 ، شماره 47-48
  [4]حاشيه نشينی ، مشارکت ، و مسائل اجتماعی شهری
  [5]شهرنشينی و امنيت ، تحقيقی در عوامل و شرايط موثر بر امنيت در شهرها ، منتشر شده در « مجله علمی و پژوهشی دانشگاه اصفهان » ، سال 1383 ، شماره 1 ، چاپ 16
  [6]قبض و بسط دمكراسي،نقدي بر كتاب موج سوم دمكراسي در پايان قرن بيستم ، منتشر شده در « ماهنامه تخصصي كتاب ماه علوم اجتماعي » ، سال 1383 ، شماره 85-86
  [7]دولت ،رفاه و توسعه ، منتشر شده در « فصل نامه علمي و پژوهشی رفاه اجتماعي » ، سال 1384 ، شماره 16
  [8]بررسی وتحليل ساختاراجتماعی محلات شهرقم ، منتشر شده در « مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان » ، سال 1384 ، شماره 2 ، چاپ 17
  [9]بررسی الگوهای دگرگونی ساختاری(بررسی برخی موانع تحقق اهداف وسياست های دگرگونی ساختاری) ، منتشر شده در « نامه علوم اجتماعی » ، سال 1384 ، شماره 26
  [10]معرفی ونقد کتاب "دولت ها،ايدئولوژی ها وانقلابات اجتماعی" ، منتشر شده در « نامه علوم اجتماعی » ، سال 1385 ، شماره 29
  [11]معرفی ونقد کتاب "سرچشمه های اجتماعی انقلاب ايران" ، منتشر شده در « مجله جامعه شناسی ايران » ، سال 1385 ، شماره 1 ، چاپ 7
  [12]تعامل جمعيت ونظام اجتماعی:رويکرد جامعه شناختی به مسئله جمعيت ، منتشر شده در « نامه انجمن جمعيت شناسی ايران » ، سال 1385 ، شماره 2
  [13]بحران شهرنشينی درايران:درآمدی جامعه شناختی برآسيب شناسی مسائل جامعه شهری درايران ، منتشر شده در « مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد » ، سال 1386 ، شماره 1 ، چاپ 4
  [14]واکاوی مسئله ازدواج واعتبارسنجی يک راه حل ، منتشر شده در « فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش زنان » ، سال 1387 ، شماره 1 ، چاپ 5
  [15]ناتوسعه يافتگی ناگزير:طرح فرضيه ای پيرامون شرايط جوامع ناتوسعه يافته ، منتشر شده در « مجله جامعه شناسی ايران » ، سال 1387 ، شماره 2
  [16]توسعه،برنامه ريزي ومنابع طبيعي ، منتشر شده در « اطلاعات سياسي اقتصادي » ، سال 1388 ، شماره 269-270
  [17]گونه شناسي مسائل اجتماعي جوانان ايران،باتاكيدبروضعيت دختران ، منتشر شده در « مطالعات راهبردي زنان » ، سال 1388 ، شماره 44
  [18]دولت وتوسعه:نقد وبررسي كتاب "توسعه دولت محور" ، منتشر شده در « فصلنامه سياست(مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران) » ، سال 1388 ، شماره 2 ، چاپ 39
  [19]جهاني شدن وچالش هاي تحول فرهنگي ، دكتر جوادافشاركهن
دكتر اسماعيل بلالي ، منتشر شده در « اطلاعات سياسي اقتصادي » ، سال 1388 ، شماره 267-268
  [20]دشواري هاي تكوين حكمراني مطلوب ، منتشر شده در « نشريه دانشكده علوم انساني واجتماعي تبريز » ، سال 1388 ، شماره 24
1   2  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] مروری برموانع توسعه دانش جامعه شناسی درايران ،همايش بررسی مسائل علوم اجتماعی ايران ،تاريخ 1385/02/13 تا 1385/02/14 ، واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  [2] ميراث ابن خلدون ومشکل ناکارآمدی علوم اجتماعی درايران ،همايش ابن خلدون ودنيای معاصر ،تاريخ 1386/02/23 تا 1386/02/24 ، واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  [3] بررسی تطبيقی نگرش های موجوددرعرفان اسلامی درباره تکثرگرايي اجتماعی ومبانی تکثرگرايي نوين ،همايش مجالس سبعه ،تاريخ 1387/01/26 تا 1387/01/29 ، واقع در دانشگاه اصفهان
  [4] تامل پيرامون واقعيت جامعه ايرانی ،همايش کنکاش های مفهومی ونظری درباره جامعه ايران ،تاريخ 1387/02/18 تا 1387/02/19 ، واقع در تالارابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  [5] تحولات اجتماعی وتاثيرات آن بردگرگونی درساختاروجايگاه خانواده ايرانی ،همايش سومين کنگره ملی آسيب شناسی خانواده ،تاريخ 1387/02/23 تا 1387/02/26 ، واقع در دانشگاه شهيدبهشتی
  [6] جامعه شناسي درايران ،همايش مجله بين المللي علوم وهنر ،تاريخ 1388/08/19 تا 1388/08/23 ، واقع در فرايبورگ-آلمان
1  
کتاب ها
  [1]جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی ، ليپست ، باربر و ديگران ، انتشارات نيکا ، سال 1381
  [2]بازخواني جامعه شناختي سنت گرايي و تجدد طلبي در ايران بين دوانقلاب ، انتشارات آواي نور ، سال 1383
  [3]دولت های توسعه گرا،پيرامون اهميت سياست درتوسعه ، انتشارات مرنديز ، سال 1385
  [4]جامعه شناسي معرفت ، جوادافشاركهن.كوزر.استر-مجا.مرتن.مانهايم ، انتشارات پژواك ، سال 1389
  [5]جامعه شناسی مسائل اجتماعی ، انتشارات جامعه شناسان ، سال 1390
1