صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 25017

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/18   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/08/18


دکتر جواد افشاركهن
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم اجتماعي
تاریخ تولد1353/02/09
محل تولد مشهد
علایق شخصی مسائل اجتماعي-جهانی شدن-شناخت شناسي-مطالعات جامعه ايراني-توسعه ونوسازی-
ارتباطات اجتماعی
پست الکترونیکی (E_mail)
j.afsharkohan@yahoo.com
j.afsharkohan@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان_دانشگاه بوعلی سينا_دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی_گروه علوم اجتماعیثابت8271075