صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 15110

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/04/25   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]نقش راهبردها و فنون آموزشی در تدریس صرف و نحو عربی ، مریم پور جمشیدی
زهرا افضلی ، منتشر شده در « مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی(دانشگاه تربیت مدرس ) » ، سال 1389 ، شماره 16
  [2]بررسی و تحلیل عنصر پیرنگ در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی ، مهری خیری زاده زهرا افضلی ، منتشر شده در « مجله علمی پژوهشی ادب عربی (دانشگاه تهران ) » ، سال 1390 ، شماره 3
  [3]بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی ، مهری خیری زاده زهرا افضلی ، منتشر شده در « مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (دانشگاه تربیت مدرس) » ، سال 1391 ، شماره 23
  [4]دور الترجمه فی ازدهار العرب العلمی فی العصر العباسی؛ نظره نقدیه ، زهرا افضلی ، منتشر شده در « مجله علمی پژوهشی اضاءات نقدیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج) » ، سال 1391 ، شماره 6
1  
 
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.