صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 415

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/15   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/08/15


دکتر اشرف گوهری اردبیلی
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم و صنایع غذایی
تاریخ تولد1355/08/02
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
a.gohari@basu.ac.ir
aagohari@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان، بهار، دانشکده صنایع غذاییثابت08134506264