صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 25765

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/01/04   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
مباحثه منتخب در طراحي كاربرديمهندسي مكانيكطراحي جامدات1394بهاراخبارتمرین هانمرات
رفتار مکانيکي موادمهندسي مكانيكطراحي كاربردي1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
مقاومت مصالح 1مهندسي مكانيكطراحي جامدات1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
مقاومت مصالح 2مهندسي مكانيكطراحي جامدات1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
تحليل تجربي تنش 1مهندسي مكانيكطراحي كاربردي1389بهاراخبارتمرین هانمرات