صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 19367

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله ارزیابی سرفصل درسی دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از نظر رشد توانش ترجمانی دانشجویان
زبان مقاله فارسی
آدرس اصل مقاله http://jm.um.ac.ir/index.php/lts/article/view/18438
نویسندگان محمد احمدی صفا ، علیرضا امرایی
منتج از مطالعات شخصی
چكيده امروزه مفهومِ ترجمه و کارکردِ آن در جامعه بسیار گسترده شده است و تربیتِ مترجمانِ توانا امری است که باید سنجیده و روشمند باشد. طراحیِ سرفصل برای دوره های تربیتِ مترجم مبتنی بر مفهومِ توانشِ ترجمانی و مؤلفه های آن در نزدِ طراحان است. مقاله ی حاضر به بررسیِ سرفصلِ درسیِ دوره ی کارشناسیِ تربیتِ مترجم در ایران و مفهومِ توانشِ ترجمانیِ نهفته در پسِ آن می پردازد. بدین منظور ابتدا الگوی توانشِ ترجمانیِ برآمده از سرفصل ترسیم می شود و سپس با الگوی کِلی (2005)، که نسبت به دیگر الگوها برای امرِ تربیتِ مترجم جامع تر است، مقایسه می شود تا کاستی های آن برشمرده شود. الگوی توانشِ سرفصل متشکل از توانایی های ارتباطی، تطبیق/انتقال، فرهنگی/اجتماعی، موضوعی، و آموزشی/پژوهشی است. این توانایی ها ، نه کاملاً، اما تا اندازه ای با الگوی کِلی همپوشانی دارند. اما، از طرفی دیگر، برخی از توانایی هایِ مهمِ برشمرده در الگوی کِلی در سرفصل وجود ندارند که عبارت اند از توانایی های حرفه ای و ابزاری، بینافردی، و نگرشی. بر این اساس، افزودنِ برخی درس ها و اِعمالِ پاره ای تغییرات در سرفصل می تواند سببِ بهینه سازیِ آن گردد.
منتشر شده در
مجله "مطالعات زبان و ترجمه"، سال 1392 ، شماره 44 ، نسخه 2