صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 19371

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله مطالعه ي اثربخشي ارزيابي پويا در آموزش زبان دوم
زبان مقاله فارسی
نویسندگان محمد احمدي صفا ، رئوف حمزوي
منتج از مطالعات شخصی
منتشر شده در
مجله "فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه"، سال 1392 ، شماره 4 ، صفحات 83 تا 103