صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 19371

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله ارزیابی کلی کتاب پراسپکت 2 از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی
زبان مقاله فارسی
آدرس اصل مقاله http://jlr.alzahra.ac.ir/article_2437.html
نویسندگان محمد احمدی صفا ؛ اعظم غنچه پور؛ رضا ملک محمدی؛ زهرا سیفی؛ سرور ذکرتی
منتج از مطالعات شخصی
چكيده از مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای هر نظام آموزشی، برنامه‌ریزی، تدوین، بررسی، تغییر و به روزرسانی کتب درسی است (شیروانی، ۱۳۸۹)؛ چراکه تقویت بنیاد هر نظام آموزشی، وابسته به کیفیت و کمیت اطلاعاتی است که از طریق "رسانه ای مهم و پرکاربرد" به نام کتاب درسی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد (نوریان، ۱۳۸۷). بنابراین، ارزیابی کتاب‌های درسی برای ارتقا و ترسیم ویژگی‌های کتاب های آینده امری ضروری است. از این‌رو، تحقیق حاضر به ارزیابی کتابی موسوم به "پراسپکت دو" می پردازد که در سالهای اخیر در پایه ی هشتم نظام آموزشی ایران (دوم متوسطه) جهت تدریس زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این بررسی، نظرات معلمان زبان انگلیسی هفت شهر اصفهان، همدان، کرج، سنندج، رشت، قروه و بروجرد به وسیله پرسشنامه‌ی ۶۵ سؤالی محقق ساخته گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور حصول اطمینان از روایی و پایایی ابزار تحقیق، نخست پرسشنامه مذکور به صورت آزمایشی در مقیاس محدود به اجرا درآمد و براین اساس، ضریب پایایی پرسشنامه (آلفای کرانباخ برابر 9.‍0) و نیز روایی سازه‌ی آن از طریق تحلیل عاملی (تأییدی) تأیید گردید. در مطالعه‌ی اصلی از میان 236 پرسشنامه‌ی توزیع شده، 200 نسخه توسط دبیران تکمیل شد و 38 تن نیز در مصاحبه‌ای نیمه ساختارمند شرکت نمودند. نتایج حاصل از تحلیل کمی و کیفی پرسشنامه و سؤالات مصاحبه نشان داد که دبیران زبان انگلیسی، کتاب حاضر را به لحاظ محتوای زبانی مناسب و از نظر جنبه‌های ظاهری، فرهنگی، و نیز ایجاد شرایط واقعی برای استفاده از زبان هدف ضعیف ارزیابی کرده‌اند.
منتشر شده در
مجله "زبان پژوهی"، سال 1395 ، شماره 10.22051/jlr.2016.2