صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 18922

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/08/28   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
روش تدريس زبان انگليسي 3زبان انگليسيهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
روش تحقيق در مسائل زبان آموزيزبان انگليسيهمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
نظريات فراگيري زبانزبان انگليسيهمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
آزمون سازي 2زبان انگليسيهمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات