صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 18845

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1385/11/23   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
دکتریزبان انگليسيدانشگاه علامه طباطبائي 1390
کارشناسی ارشدزبان انگليسيدانشگاه علامه طباطبائي1381
کارشناسیزبان انگليسيدانشگاه تربيت معلم آذربايج1379