صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 19364

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/08/28   
از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/11/15
از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/11/15
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
معاونت...امور...روش... کاربرد... روش... 
یکشنبه
آزمون...جلسه... نظریات... 
دوشنبه
امور... مشاوره 
سه شنبه
امور...روش... شورای... 
چهار شنبه
مشاوره...