صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 21088

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/03/29   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1389/12/17


دکتر گودرز احمدوند
درجهدانشیار
گروه آموزشيزراعت واصلاح نباتات
تاریخ تولد1349/05/12
محل تولد نهاوند
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
gahmadvand@basu.ac.ir
gahmadvand49@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان- تقاطع پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاهثابت+98-811-8272031

آدرس محل تدریس تلفن
همدان- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاتثابت+98-811-4424090

سایر تلفن ها
دورنگار+98-811-8272031
دورنگار+98-811-4424012