صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27586

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/09/30   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
سنجش از دور و GIS آبياريهمه گرایش ها1386پاییزاخبارتمرین هانمرات
آبياري تحت فشارآبياريهمه گرایش ها1386بهاراخبارتمرین هانمرات
ارزيابي سيستمهاي آبياري و زهكشيآبياريهمه گرایش ها1386بهاراخبارتمرین هانمرات