صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27589

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/09/29   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیآبياريدانشگاه بوعلي سينا همدان1382
کارشناسی ارشدآبياريآبياري وزهكشيدانشگاه صنعتي اصفهان1384
دکتریآبياريآبياري وزهكشيدانشگاه صنعتي اصفهان1389