صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 27611

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/08/23   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1390/01/22


دکتر سميرا اخوان
درجهاستادیار
گروه آموزشيمهندسي آب
تاریخ تولد1360/01/18
محل تولد همدان
علایق شخصی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منایع آب
موضوعات خاص در آلودگي منابع آب و خاك
مدلسازي كمي و كيفي منابع آب در حوضه هاي آبريز كشاورزي همراه با تحليل عدم قطعيت
كاربرد سنجش از دور و GIS در كشاورزي
رابطه آب، خاك و گياه
پست الکترونیکی (E_mail)
S.Akhavan@basu.ac.ir
Akhavan_samira@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان- انتهاي بلوار آزادگان، دانشكده كشاورزي، كدپستي 6517833131