صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 9855

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/10/03   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/10/03


محبوبه عالم زاده
درجهاستادیار
گروه آموزشيتربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخ تولد1352/08/29
محل تولد مشهد
پست الکترونیکی (E_mail)
alemzadeh[at]basu[dot]ac[dot]ir
آدرس محل کار تلفن
همدان- دانشگاه بوعلي سينا- دانشكده ادبيات و علوم انساني- گروه تربيت بدني و علوم ورزشيثابت8118251075