صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 11107

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/09/24   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/09/24


دکتر سيدحسن علوي
درجهدانشیار
گروه آموزشيرياضي
تاریخ تولد1345/12/01
پست الکترونیکی (E_mail)
alavi.s.hassan@gmail.com
alavi.s.hassan@basu.ac.ir