فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/06/03   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/12/11


دکتر علي‌ علوي‌ نيا
درجهاستاد
گروه آموزشيمكانيك
تاریخ تولد1338/05/26
محل تولد همدان
پست الکترونیکی (E_mail)
alavi1338@yahoo.com
alavi495@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سينا- دانشکده مهندسی- گروه مکانيکداخلی381