صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 19529

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/07   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/08/07


دکتر حسن‌ علي‌ عربي‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم دامي
تاریخ تولد1345/10/24
محل تولد آبادان
علایق شخصی فوتبال
پست الکترونیکی (E_mail)
h_aliarabi@yahoo.com
aliarabi@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان-بلوار آزادگان-دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-گروه علوم دامیثابت0811-4238195