فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   تغذيه نشخوار كنندگان  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 33123005
رشته علوم دامي
گرایش تغذيه دام
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی هشت نمره میان ترم
سه نمره فعالیت سر کلاس
دو نمره نظم و انظباط
هفت نمره پایان ترم