فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/10/16   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/10/16


دکتر سعيد علي تاجر
درجهاستادیار
گروه آموزشيمعماري
تاریخ تولد1300/12/31
محل تولد همدان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
alitajer@basu.ac.ir
tajer1966@gmail.com
آدرس صفحه خانگی
http://profs.basu.ac.ir/alitajer
آدرس محل کار تلفن
دانشکده هنر ومعماریهمراه09188124473