صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35144

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله معیارهای همسرگزینی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
زبان مقاله فارسی
نویسندگان دکتر رزیتا امانی
کیانا هادیان همدانی
منتج از پایان نامه
چكيده زمینه مسأله: هر فردی برای ازدواج و گزینش همسر معیارهایی در ذهن دارد و به نظر می رسد چنین معیارهایی در میان پسران و دختران متفاوت باشد.
هدف اصلی: یکی از مهمترین مسائل دانشجویان امر ازدواج است، بنابراین هدف این مطالعه مقایسه ی معیارهای همسرگزینی در پسران و دختران دانشجو بود.
روش: در پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی، 400 نفر (200 پسر و 200 دختر) از دانشجويان دانشگاه بوعلی سینا با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از دانشکده های مختلف انتخاب شدند و پرسشنامه ی اولویت بخشی ملاک های همسرگزینی (رفاهی، 1387) را تکمیل کردند.
یافته ها: نتایج آزمون t مستقل نشان داد که دختران و پسران در متغیرهای شغل، درآمد، تحصیلات، توانایی تصمیم گیری، ارتباط اجتماعی، توافق اخلاقی، قومیت یکسان، مسئولیت پذیری، و عدم وابستگی به خانواده (استقلال رأی)، با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند و در تمامی معیارهای مذکور میانگین نمرات دختران بیشتر بود، یعنی دختران اهمیت بیشتری برای این معیارها قائل بودند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد دختران و پسران جهت کسب اطمینان خاطر و پیش بینی زندگی بهتر در آینده به ملاک¬های خاصی اهمیت بیشتری می دهند.
منتشر شده در
مجله "روان شناسی معاصر"، سال 1394 ، شماره suppl. ، نسخه 10 ، صفحات 140 تا 142
فايل